LogoCapaT
swedacLogoRenkli
LogoISO14001
LogoISO9001-Son
TurkAkLogoEsit
TurkloyduLogo1

Ofisimizle ve filomuza ait gemilerle ilgili ISM, EN-ISO-14001:1996 ve EN-ISO-9001:2000 sertifikasyon işlemleri Transpasifik Denizcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.tarafından yürütülmektedir

All Certification Processes of ISM, EN-ISO-14001:1996, EN-ISO-9001:2000 regarding the Ships in our Fleet and Our Office are being carried out by Transpasifik Maritime Tourizm Commerce Company.

ISM

Ofisimiz 1998 yılından itibaren DOC belgesine sahiptir.Filomuzdaki tüm gemilerde de SMC mevcuttur. DOC ve SMC veren kurum Türk Loydu Vakfı’dır.

Our Office holds DOC since 1998, All ships in our fleet also has SMC, DOC and SMC are given by Turk Loydu Foundation.

ISO 9001:2000

Ofisimiz Şubat 2005 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 belgeli bir kuruluş olarak hizmet vermektedir.Belgeyi veren kurum Türk Loydu Vakfı olup TÜRKAK ve SWEDAC akreditasyonludur.

Our Office has been serving as an ISO 9001:2000 Certificate holder Company since February 2005, The certificate is given by Turk Loydu Foundation and is accredited by TURKAK and SWEDAC.

ISO 14001:1996

Şubat 2005 tarihinde daha önce filomuzda bulunan M/TELLİ-1 tankeri pilot olarak değerlendirilmiş ve ISO 14001:1996 belgesi alınmıştır. Belgeyi veren kurum Türk Loydu Vakfı olup TÜRKAK akreditasyonludur.

On February 2005, M/TELLİ-1 which is in our fleet has been tested as a pilot ship and was granted the ISO 14001:1996 certificate. The certificate was given by Turk Loydu Foundation and is accredited by TURKAK.

[Transpasifik] [Links] [Fleet] [Certification] [About Us]