LogoCapaT
Halat
ShipAnchorMix

 

 

ShipAnchorMix
Halat

Firmamızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Telli, denizcilik/armatörlük mesleğini ailenin 3.kuşağı olarak devam ettirmektedir.Şirketimiz dürüst ve ilkelerine bağlı çalışmayı prensip edinmiş bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmeye öncelikle önem vermektedir.

Mr. Mehmet Telli, The Chairman of Board of Directors, carries on his shipping/shipownership career as the third generation of the family. Our company carries on its activities giving precedence to honoesty and depending on its principles.

Transpasifik, ISM, ISPS ve ISO konularında da grubunda olan şirketlerin/gemilerin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Transpasifik also is in the Management/Implementation of the ISM, ISPS and ISO standards to the Companies/Ships in its group.

Kaplumbaga Kaplumbaga Kaplumbaga Kaplumbaga Kaplumbaga
LogoCapa1

KALİTE, ÇEVRE VE EMNİYETLİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ;

OUR QUALITY, ENVIRONMENT and SAFETY MANAGEMENT POLICY

LogoCapa1
 • Ulusal ve Uluslararası kurallar ile ilgili standartlara uyarak emniyetli ve kirliliği önleyici işletme uygulamalarını yürütmek,
 • Kalitemizin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak oluşabilecek uygunsuzlukları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Çevre korunması konularında hazırlıklı olmak üzere gemide ve karadaki personelin beceri ve bilinçlerini sürekli geliştirerek eğitimlerini sağlamak,
 • Firmamız deniz güvenliği, emniyetli çalışma şartları ve çevre korunması konularında hassasiyet göstererek en yüksek yönetim standartlarını yakalamayı amaç edinmiştir.Kalite, çevre ve emniyetli yönetim politikalarımız ve sistemimiz daima kamuoyunun incelemesine açık tutulmaktadır.
 • Firmamız, ofis ve gemilerde ihtiyaç olan her türlü destek ve kaynağı sağlayacağını taahhüt etmektedir.
 • Firmamızda çalışan bütün kara ve deniz personeli emniyet, kalite ve çevrenin korunması ile ilgili konularda aktif katılımdan sorumludur.
 • Firmamızın politikasıdır.
 • Our Policy is;
 • To perform management activities which are related to safety and preventing pollution by complying with national and international rules and related standards.
 • To provide continuity and making better our quality,
 • to work for preventing non-conformities which may occur, by giving priority to customers needs,
 • to provide training by developing the continued and consciousness of the crew/staff on board and at office to be ready for cases connected with protection of the environment.
 • Our company aims in getting hold of the highest management standards by showing sensitivity to marine safety, safe working conditions and protection of the environment.
 • Quality, Environment and safe management policies and system is open to the investigation of the public.
 • All Personnel working in our Offices and Ships are actively responsible for the Safety, Quality and Environment Protection.
[Transpasifik] [Links] [Fleet] [Certification] [About Us]